سردخانه

سردخانه یا cold store فضای عایق‌‌بندی شده‌ای است که امکان کنترل و تنظیم دقیق دما و رطوبت را به مصرف‌کنندگان می‌دهد. صنایع مختلف دارویی، پتروشیمیایی، کشاورزی، دامی، خودروسازی، غذایی و.. از سردخانه‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌کنند اما طراحی و ساخت هر سردخانه خاص است و ملاحظات ویژه‌ای دارد. سرد خانه یا سیستمهای تبرید تراکمی ، مکانی است که با پایین آوردن دما در آن میتوانیم محصول یا مواد مورد نظر را در آن به مدت مشخصی نگهداری کنیم. نگهداری مواد غذایی به مدت زیاد و جلوگیری از فساد آن از نظر بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت فراوان است. انسان ها از گذشته تا به امروز راه های زیادی برای حفظ و نگهداری مواد غذایی پی گرفته اند.امروزه با توجه به رشد روز افزون جمعیت و همچنین گسترش شهرنشینی منجمد کردن و پایین آوردن دمای محصول مورد نظر برای نگهداری بیشتر آن بهترین روش محسوب میشود.بنابراین علم و اصول تبرید و سردخانه های بزرگ یکی از ضرورت های زندگی امروز شده و پیشرفت در این صنعت نه تنها برای نگهداری مواد غذایی بلکه برای استفاده کردن در صنایع داروسازی، ساختمانی، دفاعی و … از مهمترین اهداف انسان امروزی محسوب میشود.