کمپرسورهای پیستونی بیتزر

کمپرسورهای پیستونی از جمله کمپرسورهای رفت و برگشتی هستند. کمپرسور پیستونی bitzer یا bitzer reciprocating compressor، گاز مبرد را به وسیله حرکت پیستون در سیلندر، فشرده و سپس به خط دهش تزریق می‌کند. شرکت آلمانی بیتزر این نوع از کمپرسور را در توان‌های متنوع و مدل‌های مختلف تولید و عرضه می‌کند. کمپرسورهای پیستونی آلمانی از با کیفیت ترین و مرقوم به صرفه ترین کمپرسورهای بازار سرمایش محسوب می‌شوند. این کمپرسورها رنج وسیعی از توان برودتی را از ۱٫۵ اسب بخار تا ۷۰ اسب بخار در برمی‌گیرند. همچنین قابلیت کار کردن با گازهای مبرد مختلفی نظیر گاز R22، R134a، R404A، R407C و … را دارند. بازه دمای عملکردی این کمپرسورها از ۱۲+ تا ۴۵- درجه سلسیوس است. مشخصات کامل عملکردی تمامی کمپرسورهای بیتزر در کاتالوگ این شرکت قابل مشاهده است.

کمپرسور پیستونی بیتزر
2DES-3-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4EES-6-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4TES-9-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
4NES-20-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
6HE-28-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
6FE-44-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
8FE-70-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
S6G-25.2-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
2DES-2-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4FES-5-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4CES-9-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
4PE-15-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
4GE-30-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
6GE-40-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
8GE-60-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
S6H-20.2-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
2FES-3-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4EES-4-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4VE-7-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4PES-15-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
4GE-23-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
6GE-40-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
8GE-60-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
S6J-16.2-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
2FES-2-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
2CES-4-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4DES-7-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4PE-12-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
4HE-25-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
6HE-35-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
6FE-50-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
S4G-12.2-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
S66F-60.2-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
2GES-2-E20E
کمپرسور پیستونی بیتزر
2CES-3-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4CES-6-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4VE-10-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
4HE-18-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
6HE-35-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
6FE-50-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
S4M-8.2-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
S66H-40.2-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
2GES-2-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4FES-3-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4DES-5-40S
کمپرسور پیستونی بیتزر
4VES-10-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
4NE-20-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
6GE-34-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
6FE-50-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
S4T-5.2-40P
کمپرسور پیستونی بیتزر
S6F-30.2-40P