روغن سانیسو

روغن کمپرسور سانیسو که تحت عنوان روغن چیلر نیز شناخته می شود در اکثر کمپرسور های سیستم های تبرید و تهویه مطبوع همچون کمپرسور های اسکرال کوپلند، اسکرال دانفوس، منیروپ دانفوس، کمپرسور بریستول، کمپرسور کولترون، کمپرسور فراسکلد، کمپرسور بیتزر و غیره استفاده می شود.روغن کمپرسور سانیسو با ایجاد پایداری حرارتی مناسب از فرسایش جلوگیری می‌کند و عمر قطعات کمپرسور را افزایش می‌دهد.

SL32
SL68
3GS
4GS