سیم جوش مسی

سیم جوش لوله مسی

سیم جوش لوله مسی به عنوان ماده ای برای پر کردن فاصله بین دو قطعه مسی یا جوشکاری استفاده می‌ شود. این ماده از مفتول‌ ها در صنایع مختلف جهت فرآیند جوشکاری با گاز استفاده می‌شود. در صورتی که فاصله ای بین دو قطعه جوشکاری وجود داشته باشد و یا درز جوش باز باشد از سیم جوش لوله مسی استفاده می شود. همچنین در صورت پخ دار بودن لبه قطعه مورد نظر، از سیم جوش لوله مسی جهت پر کردن این خلا  استفاده می‌شود.

براساس جنس و سطح کار و همینطور گستردگی کار ، سیم جوش متناسب توسط نیروی فنی انتخاب می‌شود.

انواع سیم جوش لوله مسی و کاربرد آنها در صنعت

سیم جوش های مسی دارای کادمیم

سیم های جوش کادمیوم، دارای دمای ذوب و جوش پایینی هستند و همچنین سیالیت فوق العاده ای در موضع کار دارند. آلیاژ به کار رفته در این سیم جوش ها از استحکام مکانیکی بسیار خوبی برخوردار هستند. علاوه بر این در برابر خوردگی در محیط های گوگردی و بخار مقاومت خیلی خوبی دارند. بخار متصاعد شده هنگام جوشکاری با مفتول های کادیومی بسیار سمی هستند و باید صرفا در محیط هایی از این مفتول ها جهت جوشکاری استفاده شود که از تهویه مناسب برخوردار باشند. لازم است بدانید که استفاده از لوازم ایمنی ضروری است.

سیم جوش لوله مسی فاقد کادمیوم

سیم جوش های بدون کادمیوم جایگزینی مناسب برای سیم جوش های کادمیومی هستند. این نوع از آلیاژ، فلز نقره بیشتری در خود دارد. این سیم جوش سیالیت متوسطی در سطح کار و هنگام جوشکاری ارائه می دهد و مهم تر اینکه بازه ذوب گسترده تری در مقایسه با سیم جوش های کادمیومی به کاربر ارائه می دهد.

سیم جوش لوله مسی های مس – فسفر

آلیاژ مس- فسفر ویژگی ها و قابلیت های خیلی خوبی در جوشکاری دارد، که آن را به یک گزینه بسیار مناسب برای اپراتورها بدل کرده است. استفاده فسفر در این آلیاژ موجب شده است درصد مس در داخل آلیاژ کاهش پیدا کند و در نتیجه از اکسید شدن نقره موجود در آلیاژ قبل و پس از جوشکاری جلوگیری کند. همانطور کاهش فسفر و افزایش درصد نقره در این آلیاژ موجب می شود تا سطح سیالیت در هنگام ذوب و جوشکاری افزایش پیدا کند و از این جهت جوش بهتره را نیز خواهیم داشت.

 

پودر های جوشکار در فرآیند جوشکاری

پودر های جوشکار معروف به تنه کار در صنعت جوشکاری نقش بسیار مهمی در فرآیند جوشکاری ایفا می کند. استفاده از پودر غیر استاندارد و همینطور نحوه مصرف غیر اصولی از این پودر موجب کاهش کیفیت و استحکام اتصالات و جوش خواهد شد. انواع مختلفی از این پودرها مناسب برای انواع سیم های جوش تولید و در بازار عرضه می شوند.

 

خاصیت و کاربرد پودرهای جوشکاری

استفاده از پودرهای جوشکاری فواید بسیاری به همراه دارد، از جمله:

تمیز شدن سطح کار در زمان جوشکاری

جلوگیری از اکسید شدن سطح کار در هنگام جوشکاری

کاهش تنش در سطح کار و دست پیدا کردن به اتصال و جوش مقاوم تر

مناسب برای جوشکاری در دماهای بالا و دماهای پایین

 

معیار انتخاب سیم جوش لوله مسی مناسب

به طور کلی در فرآیند جوشکاری موفق سه عامل بسیار مهم و تاثیر گذار وجود دارند:

جنس فلزات سطح کار، فشار داخل مدار و لرزش ناشی از لرزش های دستگاه.

در جوشکاری دو قطعه مسی از سیم جوش های بدون نقره و خالص استفاده می شود. در صورت بالا بودن فشار کار از سیم جوش های آلیاژی دارای نقره استفاده می شود. در صورتی که سیستم ها دارای لرزش بالا باشند، باید از سیم جوش مس- نقره با درصد مس کمتر استفاده کرد. در مورد قطعات برنجی نیز باید صرفا از سیم جوش های برنجی به همراه تنه کار یا همان پودر جوشکاری مناسب استفاده شود.