نرم افزارهای محاسبات

نرم افزار رسمی دانفوس یعنی coolselector است، این برنامه در مسیر ارائه راهکار سرمایشی مناسب و انتخاب اجزای مختلف سیکل تبرید اطلاعات کامل و دقیقی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.
نرم افزار BITZER است که برای ویندوز و موبایل ارائه شده است. با استفاده از این نرم افزار می‌توانید تجهیزات سیکل سرمایشی خود از جمله کمپرسور مناسب را انتخاب کنید.

دانلود