هیت اکسچنجر مایع شکن

آکومولاتور یا مایع شکن چیست؟

آکومولاتور یا مایع شکن برای جلوگیری از ورود مایع به کمپرسور استفاده می شود. به‌طور دقیق‌تر آکومولاتور خط مکش، مخزن موقتی برای مبرد است که هدف آن جلوگیری از ورود مبرد مایع به کمپرسور و تنظیم میزان روغن برگشتی به آن است.

وظیفه کمپرسور سیستم سرمایشی مکش بخار مبرد ازاواپراتورو متراکم سازی آن تا حدی است که به آسانی به مایع تبدیل شود. متناسب با شرایط کاری، احتمال آن وجود دارد که مقدار کمی مایع از اواپراتور وارد کمپرسور شود. ورود سیال مایع به داخل کمپرسور می تواند خسارت های زیادی را برای آن به وجود بیاورد. پیامد و نتیجه این اتفاق، ایجاد ضربه و آسیب رساندن به بخش های زیر در کمپرسور است (چرا که متراکم سازی مایع ممکن نیست):

 • شیرهای مکش و تخلیه
 • پیستون و میله های اتصال
 • ياتاقان ها و واشرها

محل نصب آکومولاتور یا مایع شکن

در طراحی یک سیستم سرمایشی، ضروری است از ورود مایع به کمپرسور جلوگیری شود. در بسیاری از موارد یک آکومولاتور یا مایع شکن در خط مکش قبل از کمپرسور نصب می شود.

 

نحوه عملکرد آکومولاتور یا مایع شکن

نحوۀ عملکرد آکومولاتور یا مایع شکن های عمودی که قبل از بخش ساکشن نصب می شوند، به این صورت است که در داخل دستگاه به یک باره فشار سیال مبرد می افتد و در نتیجه مایع مبرد در پایین محفظه جمع شده و گاز در بالای محفظه تجمع پیدا می کند. به این شکل گاز مبرد آمادۀ ورود مجدد به بخش ساکشن و هدایت به سمت کمپرسور می گردد.

در سیستم های کوچک و فشرده که دارای لوله مکش بسیار کوتاهی هستند، سوپرهیت بسیار کوچکی در سمت مکش (مثلا پایین VK) ایجاد می شود که در افت فشار روغن کمپرسور و کاهش های بعدی ظرفیت سیستم از طریق جایگزینی روغن با مبرد مایع ایجاد می کنند.

وقتی مبرد مایع وارد آکومولاتور می شود، به صفحه مانع برخورد می کند که باعث می شود تا همه چیز به مخزن نگه دارنده برود. یک روزنه در لوله خروجی آکومولاتور (نظیر یک سوراخ کوچک؛ نمایش داده شده در تصویر زیر) برگشت روغن را توسط بخار مبرد نگه می دارد.

 

اکومولاتورهای خط مکش، کمپرسور را در برابر ضربه قوچ مایع و آسیب های بعدی آن محافظت می کنند. استفاده از آکومولاتور یا مایع شکن خط مکش در شرایط زیر اکیدا توصیه می شود:

 • کمپرسورهای موازی
 • سیستم های سرمایشی سیار
 • سیستم های دو مرحله ای
 • استفاده از سیستم دیفراست گاز داغ
 • یخچال های کانتینری
 • اواپراتورهای شناور
 • عملیات چرخه معکوس
 • سوپرهیت کمتر از VK