کردرایر و هسته فیلتر ساکشن

کر درایر ( Filter Drier Core )چیست؟

کردرایر قطعه ای است به شکل یک هستۀ جامد درسیستم فیلتراسیون که درمرکزفیلتر قرار دارد کر درایر نامیده می شود. ومواد خارجی مانند رطوبت، خاک، روغن، و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد. کر درایرها انواع واقسام گوناگونی دارند و از جذب کننده های متفاوت تشکیل شده اند و به منظورکاربردهای گوناگون تولید میگردند.

 

در ادامه با انواع کردرایرها آشنا میشویم:

انواع کردرایر:( Solid Core)

به طورکلی کردرایرها به دودسته طبقه بندی می گردند:

  1. کردرایرهای ساده
  2. کردرایرهای ضداسید
ازجمله برندهای کر درایر میتوان به مواردزیراشاره کرد:
  1. کردرایر کستل Castel Solid Core
  2. کردرایر دانفوس

کر درایر کستل (Castel Solid Core)

کردرایر کستل شامل 3 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می گردد.

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی که با مبردهای زیر کار می کنند.

R22 , R134a, R404A, R407C,R410A,R507

ویژگی های کر درایر کستل (Castel Solid Core):

جاذب رطوبت و اسید با کیفیت بالا

غیر قابل واکنش با مبرد

قابلیت مسدود کردن روغن در مدار

قابلیت جمع آوری ناخالصی ها

کردرایر کستل

کردرایر دانفوس

مشخصات کر درایر دانفوس برای استفاده در سیستم های سرمایشی و برودتی

  • 48-DA: برای جذب اسید پس از فرسودگی.
  •  48-DC:هسته جامد با خواص جذب رطوبت و اسید.
  • به طور کامل با R134aگازهای فریون و R404A سازگار است.
  • اکسید آلومینیوم فعال برای جذب اسید
  • رطوبت و اسید را در سیستم در کل محدوده دمایی جذب می کند.
  • دستگاه کر درایر (ضد اسید ) دارای وزن 0.600 کیلوگرم است است.

کر درایر 48dc دانفوس سازگار با مبردهایR32، R134a، R404A، R410A، R407C، R23، R600، R22، R32، R134a، R404A، R410A، R407C، R23، R600، R600a، R744، R1234yf، R1234ze، R407f، R290، R452A، R444B، R449A، R448A و R450A هستند. همچنین این محصول برای مبرد‌های قابل اشتعال R290، R600 و R600a با ارزیابی منبع احتراق مطابق استاندارد EN13463-1 تایید شده است.

کردرایر دانفوس