کمپرسور های اسکرال کوپلند

کمپرسور اسکرال به نوعی از کمپرسور گفته می‌شود که از طریق چرخش مداوم یک مارپیچ داخل یک مارپیچ دیگر، سیال مبرد را فشرده و سپس خارج می‌کند. مارپیچ ثابت که استاتور نام دارد، به بدنه کمپرسور چسبیده است و مارپیچ متحرک یا روتور داخل آن می‌چرخد. دلیل راندمان کاری بالای کمپرسور اسکرال نسبت به کمپرسورهای رفت و برگشتی نیز همین موضوع است؛ زیرا برخلاف کمپرسورهای رفت و برگشتی، فشرده سازی گاز در اسکرال‌ها به‌شکل دائم و مداوم در حال رخ دادن است. این نوع از کمپرسور بیشتر برای دمای پایین، متوسط و کاربردهای خانگی استفاده می‌شود. اسکرال‌ها به ‌دلایلی از قبیل سیستم ساده مکش و دهش، قطعات متحرک کم‌تر و وزن پایین‌تر در مجموع بازدهی مناسبی دارند.

ZR22 K3E-PFJ-522
ZR24 K3E-PFJ-522
ZR28K3E-PFJ-522
ZR36K3E-PFJ-522
ZR36K3E-TFD-522
ZR42K3E-PFJ-522
ZR48K3E-PFJ-522
ZR48KCE-TFD-522
ZR61KCE-TFD-522
ZR72KCE-TFD-522
ZR72KCE-TFD-422
ZR81KCE-TFD-522
ZR81KCE-TFD-422
ZR94KCE-TFD-550
ZR94KCE-TFD-522
ZR94KCE-TFD-425
ZR108KCE-TFD-522
ZR108KCE-TFD-425
ZR108KCE-TFD-550
ZR125KCE-TFD-550
ZR125KCE-TFD-425
ZR144KCE-TFD-550
ZR144KCE-TFD-425
ZR160KCE-TFD-550
ZR160KCE-TFD-425
ZR190KCE-TFD-550
ZR190KCE-TFD-425
ZR250KCE-TFD-522
ZR310KCE-TFD-522
ZR380KCE-TFD-522
ZP61KCE-TFD
ZP72KCE-TFD
ZP90KCE-TFD
ZP120KCE-TFD
ZP137KCE-TFD
ZP182KCE-TFD-550
ZP182KCE-TFD-425